Procesverbetering in het veld.

Meer inzicht en controle.

Betere planning.

Business- en procesoptimalisatie voorbereidt op de toekomst

Gestroomlijnde werkprocessen door inzet van moderne communicatietechnologie

Bedrijfsoptimalisatie en knowledge management

Door inzet van moderne communicatietechnologieën als apps en portals bedrijfsprocessen en communicatie optimaliseren zoals:

 • direct communiceren met medewerkers in het 'veld'
 • controle’s en/of inspecties optimaler uitvoeren
 • vastleggen en beheer van meetgegevens in het veld
 • werkbonnen/opdrachten communiceren
 • werkverdeling en planning stroomlijnen
 • informatie (bv technische tekeningen, instructies, plattegronden) overal beschikbaar hebben
 • complexe data beheren en gemakkelijk resultaten in dashboards (zoals trendlijnen) inzien
 • klanten meer inzicht geven in de processen die bij uw bedrijf belegd zijn

Voordelen inzet XL-Cloud Platform

Het XL-Cloud Platform vormt de basis van onze apps en portals. Door informatie, communicatie- en werkprocessen te stroomlijnen en vereenvoudigen kunnen wij oplossingen bieden die zorgen voor een efficiënt opererende organisatie. Daarnaast heeft u altijd up-to-date informatie bij de hand met overzichtelijke dashboards.

De voordelen van inzet van het XL-Cloud platform zijn:

 • snelheid van realisatie omdat de basis voor de app of portal gebruiksklaar staat
 • gemakkelijk te koppelen met bestaande systemen waardoor informatie gebruikt kan worden voor processen en analyses
 • geen hoge maatwerkkosten maar wel een custom made applicatie exact toegespitst op uw wensen en eisen
 • eenvoudig op één plek met het Cloud CMS inleggen, wijzigen en beheren van informatie

Procesverbetering in het veld

Tijssens Elektrotechniek heeft met het Onderhoud Informatie systeem een app en portal waarbij geïntegreerd is met hun bestaande systeem om dubbele invoer te voorkomen.
Vereiste was een flexibel systeem dat uitbreidbaar moet zijn, engineers (ook offline) moeten kunnen werken vanaf een iPad tablet, de informatie op tablets en in het XL-Cloud CMS veilig is (net als alle communicatiestromen) en derden geen toegang hebben tot bedrijfsinformatie in het kader van het Onderhoud Informatie Systeem.

Portal voor dataverwerking en -analyse van metingen

Voor Geonius Milieu is een portal ontwikkeld voor opslag, beheer en analyse van grondwatermetingen. Met de dashboards hebben zij in één oogopslag de gewenste specifieke gegevens bij de hand die van belang zijn bij de metingen.
In het Cloud-CMS kunnen zij eenvoudig de meetgegevens inleggen, bewerken en analyseren.

Dataportal en app voor inventarisaties van gebouwen

De dataportal voor Reuse Materials stelt hun in staat de inventarisatie van een project te beheren. Ze kunnen nu elke onderdeel van een gebouw (bijvoorbeeld een deur, een raam, een toiletpot, etc..) invoeren, bewaren en beheren. Daarnaast wordt de app in het veld ingezet zodat de inventarisatie ter plaatse uitgevoerd kan worden. Er vindt directe synchronisatie met de portal plaats waardoor de gegevens realtime up-to-date zijn en duidelijke dashboards direct overzicht geven van de verzamelde elementen.

Dataportal voor kwaliteitsbewaking, urenregistratie en documentbeheer

De dataportal voor Vovu is geïntegreerd met hun bestaande ERP systeem. Hier halen we gegevens uit over orders die geproduceerd moeten worden en de te nemen productiestappen. Tevens kunnen zij de technische eisen hierbij opnemen die noodzakelijk zijn voor het productieproces. Met deze informatie worden kwaliteitscontroles gedefinieerd en uitgevoerd en kunnen medewerkers de kwaliteitsbewaking uitvoeren alsmede hun bestede tijd registreren.